Privacy & Cookiebeleid

Autogalerij De Ster > Privacy & Cookiebeleid

how to write an essay harvard referencing essay writer how to write kenyan cv

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de websites van Autogalerij De Ster. Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

 

Opslaan van data

De server waarop de website van Autogalerij De Ster is ondergebracht, houdt logbestanden bij. Deze logbestanden bevatten onder andere IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina’s en eventueel bestanden die gedownload zijn. Wij gebruiken deze data voor de volgende doeleinden:

  • Om problemen met de server te diagnosticeren;
  • Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze website, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types in kaart te brengen;
  • Om onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

 

Formulieren

Onze website bevat formulieren waarop gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruiker af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. We gebruiken deze informatie uitsluitend voor bovengenoemde werkzaamheden en niet voor Commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

 

Persoonsgegevens verwerken

Zodra wij een afspraak met u plannen, gebruiken wij de door u opgegeven gegevens in ons klantenbestand, onze offline digitale agenda en op onze facturen. Ons klantenbestand is het brondocument waarin alle door u verstrekte informatie, gebundeld onder een klantnummer, wordt opgeslagen. Van daaruit nemen wij uw NAW en telefoonnummer(s) over op onze factuur die u van ons ontvangt als wij onze werkzaamheden hebben afgerond. Deze factuur wordt in eerste aanleg gebruikt om onze medewerkers te laten weten bij elk adres zij hun werkzaamheden mogen uitvoeren. In tweede instantie is de factuur voor uw eigen administratie en kan dienen als bewijs van regelmatig gepleegd onderhoud als uw verzekering daarom vraagt. Uw naam en mailadres worden gebruikt incidenteel voor een mailing over urgente zaken.

 

Explicite toestemming

Voor het gebruik en verwerken van uw gegevens hebben wij, conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vooraf uw explicite toestemming gevraagd, door u te wijzen op onze privacy verklaring en u een vinkje te laten zetten op het formulier dat de door u verstrekte gegevens bevat in uw initiële aanvraag. Daarmee geeft u toestemming voor gebruik van uw gegevens tot wederopzegging. U kunt uw toestemming ten alle tijden, zonder opgave van redenen, weer intrekken, door dit kenbaar te maken op het formulier Toestemming AVG op onze website in te vullen. Wij zullen dan al uw gegevens uit ons klantenbestand verwijderen en u uitschrijven voor de mailing. Zodra uw gegevens verwijderd zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Het niet geven van uw explicite toestemming houdt voor ons, onder de AVG, in dat wij uw aanvraag niet in behandeling mogen nemen en u geen klant bij ons kunt worden.

 

Bewaartermijnen

Zolang u uw toestemming niet intrekt blijven uw gegevens tot 5 jaar bewaard in ons klantenbestand. Als u in de tussenliggende jaren geen diensten bij ons afneemt, verdwijnen uw gegevens aan het einde van het 4e jaar automatisch uit ons klantenbestand. Facturen en offertes blijven conform de Belastingwet tot 7 jaar bewaard, ook als u in de tussenliggende periode uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt. E-mailberichten worden tot 2 jaar bewaard op onze mailserver.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Onder de AVG zijn alle bedrijven in basis verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Er zijn echter uitzonderingen die ervoor zorgen dat bedrijven geen FG hoeven aan te stellen. Aangezien wij geen overheidsorganisatie zijn, onze kernactiviteit niet bestaat uit het volgen van individuen, wij geen bijzondere persoonsgegevens verwerken en ons bedrijf minder dan 200 medewerkers heeft, zijn wij niet verplicht om een FG aan te stellen. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich per e-mail wenden tot info@autogalerijdester.nl.

 

Linken naar andere websites

Wij streven een zorgvuldige selectie na in de door ons gepubliceerde linken op deze website. Autogalerij De Ster is echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

 

Kwaliteit en toegankelijkheid van de over u verkregen informatie

Om de informatie aan te passen of wijzigen die u op deze website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u zich per e-mail wenden tot info@autogalerijdester.nl

 

Verantwoording

Als de Autoriteit Persoonsgegevens daarom vraagt, dan zijn wij per 25 mei 2018 verplicht om verantwoording af te leggen over de gegevensverwerking binnen ons bedrijf.

 

Contact over de website

U kunt ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via email of post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een emailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.

 

Onze contactgegevens kun u vinden via Contact of onder aan onze website.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten/website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Als u akkoord gaat met het plaatsen van cookies om de site te verbeteren wordt via onze website een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

0
    0
    Jouw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegTerug naar winkel